Hur du kan göra ditt barn tryggare med en GPS klocka

Som förälder vet man att man ständigt måste tänka på sitt barns säkerhet. Det dyker hela tiden upp faror i vardagen och man måste vara steget före för att förhindra olyckor. Som tur är har den tekniska utvecklingen gått framåt när det gäller barns säkerhet. I den här artikeln kommer vi att förklara hur en GPS klocka kan göra att ditt barn får lite mer frihet under ansvar – samtidigt som du som förälder kan känna dig tryggare.

Vad en GPS klocka är

Själva konceptet med en GPS klocka är inte särskilt komplicerat. Det är helt enkelt en produkt som är en sammanslagning av en GPS-sändare och en vanlig klocka. Föräldrarna kan låta barnet ha på sig klockan för att kunna spåra det om något skulle hända. Du kan exempelvis ta en titt på de varianter som finns hos Testjakt.se för att få en bättre bild över vad det är för slags enheter.

Hur produkten främjar ditt barns säkerhet

Det finns flera skäl till att säkerheten kring barnet ökar när det har på sig en GPS klocka:

  • Överlag ökad säkerhet för barnet: Föräldrarna kommer att kunna känna sig mer avslappnade om de vet var barnet befinner sig, och detta är det grundidén med en GPS klocka. Ifall barnet exempelvis råkar ut för något kidnappningsscenario, eller helt enkelt har gått vilse, är det lätt att lokalisera det med hjälp av den inbyggda sändaren.
  • Underlättar kommunikation mellan barnet och föräldrarna: GPS klockor har ofta fler inbyggda funktioner än bara själva sändaren. Föräldrarna kan hålla kontakt med barnet genom att exempelvis skicka meddelanden eller ringa direkt till klockan. Det kan vara så att barnet inte är tillräckligt gammalt för att ha mobiltelefon. Då kan en GPS klocka vara ett bra alternativ.
  • Frihet och säkerhet: Föräldrarna behöver inte vara närvarande på samma sätt som tidigare för att hålla koll på sina barn. Samtidigt medför en GPS klocka att barnet får en större frihetskänsla. Vill sedan föräldrarna ta reda på var barnet befinner sig är det bara att ansluta till GPS-sändaren.
  • Behändig enhet vid nödsituationer: GPS klockan fungerar också som en sorts alarmknapp som barnet kan använda sig av ifall det skulle uppstå en nödsituation, eller en situation där det förekommer någon slags konflikt. Man kommer då direkt att kunna hitta barnet och hjälpa det ur den knipa som har uppstått.

Instruktioner för användning av en GPS klocka

Eftersom det är en ny produkt för många kommer vi att ge några grundläggande instruktioner och beskriva några användningsområden som man tänka sig. Härnedan kommer vi också att diskutera vad man kan säga till barnet rörande användningen av GPS klockan.

GPS klockans säkerhetszoner

Med GPS klockan går det att upprätta s.k. säkerhetszoner där barnet får röra sig fritt. Om barnet skulle gå utanför dessa zoner kommer föräldrarna att få en notis om detta via systemet. Sådana inställningar gör att man kan nå optimal frihet samtidigt som man får en optimal säkerhetsnivå.

Kommunikation är A och O

Barnet måste vara införstått med hur GPS klockan ska användas. Det är därför viktigt att man är tydlig med sin kommunikation så att missförstånd inte uppstår. Gå noga igenom med barnet vad som är okej att göra med klockan och vad som inte är okej. Barnet måste vidare förstå vad en nödsituation är och när man bör kalla på hjälp.

Etiska aspekter är viktigt

Det är viktigt att man är medveten om att GPS klockan är till för att man ska kunna hålla koll på sitt eget barn. Enheten bör inte användas som ett redskap för att spåra några andra personer.

Man bör använda sig av andra metoder utöver själva klockan

Tekniska hjälpmedel är bra att ha tillgång till, men det betyder inte att man bara ska släppa allt eget ansvar och förlita sig på produkten. Användningen av en GPS klocka bör kombineras med en generell säkerhetsmedvetenhet samt att man kontinuerligt lär barnet att förstå vad olika slags situationer innebär.

Man bör såklart heller inte upphöra med att prata med barnet om vad det har gjort under dagen. Det sistnämnda är inte bara bra ur ett säkerhetsperspektiv – för den sociala utvecklingen är det är ju viktigt med både samtal och närhet mellan föräldrarna och barnet.

Konceptet med en GPS klocka kan vara något för er

En GPS klocka kan vara till stor hjälp för att förbättra barnets säkerhet och ge det mer frihet. Men om man inte har använt en sådan produkt tidigare är det viktigt att man går igenom vad för slags funktioner produkten har. Som med alla andra säkerhetsåtgärder bör man också tänka holistiskt och använda sig av sunt förnuft.