GPS-sändare till bil

Genom att installera ett GPS-sändare för bilen kommer du ha möjlighet att spåra bilens rörelse samt kunna lokalisera var bilen befinner sig. Vad som kallas för passiva GPS-enheter skapar en logg över fordonets status, riktning och hastighet, som sedan sparas i ett minneskort. Dessa kan hämtas vid ett senare tillfälle och användas till att analysera och övervaka förarens prestation eller för att optimera ett fordons rutt, eller ha som körjournal.

Realtidssystem signalerar placeringen av fordonet via en satellitlänk till GPS-databasen var 5:e minut och användaren kan hämta informationen direkt över Internet. Det kan ge exakt positionsinformation för alla fordon utrustade med en förmedlingsenhet.

Det finns många användningsområden som dessa GPS-sändare kan användas till.

  1. Säkerhetsföretag för att kunna kontrollera placeringen av personal och arbetsfordon, idealisk för användning av banker och finansiella institutioner.
  2. Hantering av hastiga fordon såsom bilar, bussar, skåpbilar eller lastbilar, även taxi, ambulanser och kurirer.
  3. Hyrbilsövervakning, kontroll på körsträcka och lokalisering av hyrbilar för upphämtning.
  4. Idealisk för användning med kurirleverans så att både kund och företag kan hålla reda på paket och paketbilar.
  5. Personliga fordon för att spåra deras rörelser eller återfående om de blir stulna.
  6. Som körjournal – där t.ex. Försäkringsbolag eller säljare för att övervaka körsträckor och platser.
  7. Hantering och lokalisering av kritiska insatsstyrkor, Såsom säkerhet-, räddning- eller medicinska team.

Det finns också möjlighet att ansluta en ”panik eller sos” knapp till systemet, som då kommer att skicka ut en varning om det uppstår plötsliga problem, haveri eller säkerhetsluckor, och därmed inleder ett responsteam.

Passiva system är inte lika lyhörda och fungerar mer som en registrering av en bilresa, dagligt bruk eller veckovis långa resor. De kan spela in sådana parametrar som hastighet, riktning och tid men är bara tillgängligt när GPS-trackerns minneskort hämtas.

Dessa typer av GPS-enheter används både som öppna övervakningssystem för företagets prestationer och statistik och som en del av hemliga infiltratörer, övervakningsarbeten där spårning av en individs rörelser eller en bilresa är viktig. I båda fallen är enheterna små och diskreta samt lätt att dölja i kroppen eller undersidan av ett fordon. Dessa kan enkelt spåras med ett enkelt samtal från en mobiltelefon och GPS-sändaren kommer då att skicka ett meddelande tillbaka med sin aktuella position.